<<< Terug

REGLEMENT EN AANDACHTSPUNTEN

Het vooropgestelde start uur van de ritten wordt gerespecteerd, gelieve 5 minuten voor het vertrek uur aanwezig te zijn.

Ieder lid draagt zijn laatste nieuwe wielerkledij.

Een valhelm dragen is verplicht.

Elke zondagmorgen wordt er gereden tijdens het seizoen. Ook bij regenweer wordt er gereden in clubverband als er minimum 6 leden plus één bestuurslid aanwezig is voor de start van 9 uur.
Dan pas wordt het een officiële rit en rijdt de volgwagen mee.

De wegkapitein rijdt vooraan en bepaalt het tempo, hij wordt zonder toelating niet voorbij gereden.
Op grote wegen en op bevel van het bestuur wordt er per twee gereden.

Op kruispunten wordt het verkeer opgehouden door de seingevers, maar ieder lid neemt het kruispunt op eigen risico.

Bij fietspech wordt er door de volledige groep gewacht, de wegkapitein heeft het teken om terug te starten.

Koersen zonder toelating van de wegkapitein is ten strengste verboden.

Bij gebruik van een reservewiel, wordt het reservewiel voor zaterdagmorgen terugbezorgd.

Elk probleem of onenigheid, in of van een rit, wordt enkel aan een bestuurslid meegedeeld, deze zal zo vlug mogelijk het probleem of de onenigheid oplossen.

Niet aangesloten leden bij de wielerclub mogen maximum twee maal meerijden op proef, en rijden als laatste in de groep.

Aangesloten leden bij de club betalen 150 €.
Daar is inbegrepen: het lidgeld en de verzekering.
Per deelgenomen rit wordt er 2 € terug betaald op het einde van het seizoen.
Dit voor maximum 20 ritten of 40 €.

Het inschrijvingsgeld voor nieuwe leden bedraagt 270 €
Daar is inbegrepen: eerste inschrijving lidgeld en verzekering 150 € en de nieuwe clubkledij 120 €.
Voor de nieuwe clubkledij wordt 120 € gevraagd als tussenkomst.
Deze 120 € kan terugbetaald worden na twee seizoenen.

Op het einde van het eerste seizoen op basis van het aantal deelgenomen ritten, dit aan 3 € per rit met een maximum van 20 ritten.
En op het einde van het tweede seizoen op basis van het aantal deelgenomen ritten, dit aan 3 € per rit met een maximum van 20 ritten.

Het inschrijvingsgeld wordt voor de aanvang van het seizoen gestort op het rekeningnummer:
BE30 7375 1202 1011.

De nieuwe clubkledij bestaat uit:
Trui met korte mouwen, trui met lange mouwen, korte bretelbroek en een lang bretelbroek.

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de verzekering niet toereikend is.

De statuten van de club zijn ter inzage bij de voorzitter.

Suggesties zijn ook steeds welkom.

Het bestuur


<<< Terug